עיריית תל–אביב-יפו פועלת לעדכון מדיניות החניה כך שתתמוך בהתפתחות המואצת של מערכת תחבורה בעיר ובהתחדשות העירונית.
מדיניות זו, שמגדירה ומנהלת את השטחים המוקצים לחניה בעיר, בעלת תפקיד מפתח בשינוי הרגלי הנסיעה. זאת כיוון שלהיקף השטח המוקצה לחניה יש השפעות נרחבות על אופי המרחב הציבורי ועל נוחות ההתניידות בתוכו: על בטיחות הולכי הרגל, על המקום הנותר ברחוב להליכה ברגל ולנתיבי תחבורה ציבורית ואופניים, על איכות הסביבה ועל יוקר המחייה.

כיום יש בעיר כ- 330 אלף מקומות חניה, מתוכם כ 70,000 חניות רחוב (כ 45 אלף כחול לבן, השאר אפור). כ 20 אלף מקומות חניה נוספים נמצאים בחניונים עירוניים המנוהלים ומופעלים על ידי חברת "אחוזות החוף". השאר, כ 80% מסך היצע החניה בעיר, נמצא בידיים פרטיות: בבנייני מגורים ובמרכזי תעסוקה ומסחר.

מצאי החניה בעיר אינו עומד בקנה אחד עם הביקוש הרב. הניסיון המצטבר בעיר שלנו ובערים אחרות בעולם, מראה שאין ולא תהיה יכולת להדביק את הביקוש הגובר למקומות חניה לרכב הפרטי בעיר.
לכן, עיריית תל–אביב-יפו מבקשת לעדכן את מדיניות החניה בעיר, כך שתתמוך בהתפתחות המואצת של מערכת התחבורה המודרנית בעיר, ותמצא את האיזון בין ביקוש גובר לבין היצע מוגבל.