בהיסטוריה של כל עיר מתרחשות "תקופות מעבר" או transition period, ואנו בהחלט עומדים בעיצומה של תקופה כזאת.

בימים אלה מתבצעות ברחבי העיר עבודות ההקמה של הקו האדום, הירוק, הסגול של הרכבת הקלה. בנוסף, ברחבי עיר נסללים שבילי אופניים חדשים ונתיבי תחבורה ציבורית, ובמקביל אנו פועלים למנף את ההזדמנות ומבצעים עבודות מקבילות לשיפור תשתיות מים, ביוב וחשמל (ככל שנדרש), לטובת תושבי הרחוב וסביבתו.