כחלק מהמדיניות העירונית לעידוד ההליכה ברגל, לאחרונה נפתחו ברחבי תל-אביב – יפו 19 רחובות מוטי הליכה ברגל ורכיבת אופניים, ולתושבות ותושבי העיר נפתחו מרחבי תנועה מחודשים ובטוחים.

בימים אלה העירייה מנטרת את הפעילות בהם ואוספת רשמים מהציבור, כדי להפיק תובנות להמשך הדרך.